Delegowanie pracowników

Szkolenie omawia źródła i zasady poruszania się w różnych systemach prawnych państw członkowskich, relacje i wzajemne oddziaływanie między rozporządzeniem Rzym I, dyrektywą 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz dyrektywą 2014/64/UE wzmacniającą stosowanie dyrektywy podstawowej, a także zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu zgodnie z rozporządzeniem 883/2004/WE w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i rozporządzeniem wykonawczym 987/2009/WE, w tym m.in.:

 
 • Zakres podmiotowy, przedmiotowy, definicje
 • Zasady legalnego delegowania, w tym różnice między podróżą służbową, a delegowaniem pracowników w związku z umową między przedsiębiorcami
 • Techniczno-organizacyjny sposób delegowania pracowników
  • aneks do umowy 
  • wypowiedzenie i porozumienie zmieniające
  • koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia
 • Przepisy prawa pracy państwa przyjmującego jakie mają zastosowanie do pracowników delegowanych
  • minimalne warunki zatrudnienia pracownika delegowanego
  • minimalne stawki płacy a minimalne wynagrodzenie
 • Dostępne źródła informacji o delegowaniu do konkretnych państw członkowskich
  • strona Komisji Europejskiej
  • krajowe strony internetowe
  • krajowe punkty kontaktowe
 • Czas trwania delegowania, przerwy i choroba pracownika w czasie delegowania
 • Zadania krajowych punktów kontaktowych ds. delegowania pracowników, w tym zakres zadań i działania kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy
 • Konsekwencje zgłoszenia pracodawcy w systemie IMI 
 • Określanie ustawodawstwa właściwego, zaświadczenie A1
 • Stanowiska Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy nt. delegowania
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Omówienie projektowanych przez Komisję Europejską i Parlament Europejski zmian, w tym informacje o przygotowywanej w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych nowej dyrektywie o pisemnym powiadomieniu 

Trener: dr Ewa Podgórska-Rakiel

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.