2018-04-12
Kategoria:   kategoria 1

Polska zrealizuje rekomendacje Międzynarodowej Organizacji Pracy

W dniu wczorajszym (11 kwietnia) Komisja Polityki Społecznej i Rodziny do której trafiła ustawa o związkach zawodowych, przekazała ostateczny tekst nowelizacji do dalszych prac sejmowych. W procedowanym aktualnie projekcie zapewnia się wolność koalicji związkowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych.

Po 6 latach od rekomendacji Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2012 r. zobowiązujących polski rząd do zmiany przepisów ustawy o związkach zawodowych, ustawodawca przygotował projekt, który odpowiada standardom MOP. Wszystkie osoby pracujące, również samozatrudnieni i zleceniobiorcy, będą mogły tworzyć związki i do nich przystępować. Do tej pory w Polsce do związków zawodowych nie mogli należeć samozatrudnieni i inne osoby, które nie były pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy np. zleceniobiorcy. 

Zgodnie z projektem (art. 2 ust. 1) prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje osobom wykonującym pracę zarobkową. Jako osobę wykonującą pracę zarobkową projekt definiuje pracownika lub osobę świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, a wiec także zleceniobiorcę i samozatrudnionego. Członek związku nie będący pracownikiem, musi mieć interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione i nie może zatrudniać pracowników. Pracodawcy, a więc osoby zatrudniające przynajmniej jednego pracownika  mogą zrzeszać się w organizacjach pracodawców.

Nowelizacja chronologicznie:

2012

  • NSZZ „Solidarność” na drodze skargi do Komitetu Wolności Związkowych uzyskuje w 2012 r. rekomendacje Międzynarodowej Organizacji Pracy z których wynika, że polskie przepisy ustawy o związkach zawodowych są niezgodne z konwencjami Nr 87 i 135 MOP (raport MOP GB.313/INS/9, sprawa 2888).

2014

  • Polskie ustawodawstwo związkowe analizuje misja Międzynarodowej Organizacji Pracy w ramach tzw. pomocy technicznej. Prawnicy MOP stwierdzają naruszenie standardów MOP i zalecają dostosowanie polskiego prawa do ratyfikowanych przez Polskę konwencji.

2015

  • Trybunał Konstytucyjny na wniosek OPZZ orzeka niezgodność przepisów ustawy o związkach zawodowych z Konstytucją RP (sprawa K 1/13).

2018

EPR

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.