Związki zawodowe + prawo koalicji osób na umowach cywilnoprawnych

Szkolenie obejmie stan prawny po projektowanej nowelizacji przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881). Na skutek postępowania przeciwko Polsce przed Komitetem Wolności Związkowych Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym, rewolucyjnej zmianie ulegnie zakres podmiotowy prawa koalicji związkowej. Prawo do tworzenia i przystępowania do związków oraz uprawnienia związkowe, będą miały osoby na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnieni. Projektowane przepisy mogą obowiązywać już w 2018 r.

Ustawa nowelizująca znajduje się na końcowym etapie postępowania legislacyjnego:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1933

W ramach szkolenia omówiony zostanie:

 • Nowy zakres podmiotowy prawa koalicji związkowej uwzględniający osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i osoby samozatrudnione
 • Struktura związku zawodowego i konsekwencje dla pracodawcy
 • Uprawnienia organizacji związkowych   
 • Szczególna ochrona działaczy związkowych, w tym pozostających w zatrudnieniu cywilnoprawnym
 • Obrona związkowa
 • Imienna lista członków, problemy praktyczne w kontekście ochrony wrażliwych danych osobowych
 • Zasady współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi
 • Negocjacje dokumentów wewnątrzzakładowych
 • Treść i konsekwencje zawarcia ze związkami tzw. Porozumienia o współpracy
 • Spory zbiorowe
 • Orzecznictwo
 • Standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy odnośnie działalności związkowej 
  • konwencje MOP
  • zalecenia MOP
  • rekomendacje Komitetu Wolności Związkowej MOP
  • mechanizm skargowy na naruszenie standardów MOP przez przedsiębiorstwo i skutki skargi  

Trenerzy: dr Magdalena Rycak   |   dr Ewa Podgórska-Rakiel

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.