Czas pracy kierowców osobistych + Pakiet Mobilności

Szkolenie kompleksowo omawia całość problematyki dotyczącej czasu pracy kierowców, prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy. Ponadto, praktyczne omówienie regulacji dotyczących czasu pracy kierowców zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879) oraz w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

 • Wykonywanie pracy w porze nocnej
 • Planowanie i rozliczanie czasu pracy kierowców na przykładach 
 • Ewidencja czasu pracy i inne dokumenty pracy kierowców
 • Podróże służbowe kierowców w kontekście najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego
 • Wykładnia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
 • Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy
 • Krajowe projekty zmian ustawy o czasie pracy kierowców 
 • Zakres regulacji rozporządzenia nr 561/2006
 • Zakres regulacji Umowy AETR
 • Elementy dyrektywy o delegowaniu pracowników w kontekście transportu międzynarodowego
 • Założenia projektowanego przez Komisję Europejską Pakietu Mobilności  
 • Omówienie najważniejszych pojęć wraz z ich praktycznym znaczeniem, takich jak:
  • przewóz drogowy,
  • stanowisko pracy kierowcy,   
  • tydzień,
  • dzienny okres odpoczynku,
  • doba pracownicza (zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2012 r.)
 • Podróże służbowe kierowców
 • Pojęcie czasu pracy i dyżuru kierowcy
 • Okresy pozostawania do dyspozycji
 • Systemy czasu pracy kierowców – charakterystyka, przykłady i zasady ich wprowadzania
 • Ustalanie rozkładów czasu pracy
 • Przerwy w pracy
 • Odpoczynek dobowy i tygodniowy
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • pojęcie, dopuszczalność, limity, zasady rekompensowania

Trener: dr Magdalena Rycak

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rycak.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się