• dr ARTUR Rycak

  ponad 25 lat praktyki sądowej
  w prawie pracy, w tym 13 lat
  orzekania na stanowisku sędziego

 • dr Magdalena Rycak

  ponad 20 lat doświadczenia
  w prawie pracy

Artur Rycak - publikacje

Książki:

 1. Metodyka pracy ławnika, red. A. Rycak, Warszawa 2011 (redakcja i autorstwo kilku rozdziałów);

 2. Kodeks pracy. Komentarz, red, K. Walczak, C.H. Beck, Warszawa 2012 (autorstwo kilku rozdziałów);

 3. M. Rycak, E. Wronikowska, A. Rycak, Prawo pracy. Repetytorium, Warszawa 2012 (autorstwo kilku rozdziałów);

 4. A. Rycak, M. Rycak, J. Stelina, M. Tomaszewska, M. Zieleniecki, Prawo pracy (podręcznik akademicki), red. J. Stelina; Warszawa 2012;

 5. A. Rycak, Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, Warszawa 2013;

 6. A. Rycak, M. Rycak, J. Stelina, M. Tomaszewska, M. Zieleniecki, Prawo pracy (podręcznik akademicki), red. J. Stelina; Warszawa 2014, drugie wydanie;

 7. M. Rycak, A Rycak, J. Stelina, Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych, Warszawa 2013; drugie wydanie: Warszawa 2016;

 8. Zatrudnianie pracowników sądów z perspektywy prawa pracy i zarządzania, red. A. Rycak, Warszawa 2014, redakcja i autorstwo dwóch artykułów,

 9. A. Rycak, M. Rycak, J. Stelina, M. Tomaszewska, M. Zieleniecki, Prawo pracy (podręcznik akademicki), red. J. Stelina; trzecie wydanie: Warszawa 2016;


Artykuły i głosy:

 1. Związkowa reprezentacja uprawnień pracowniczych w rozwiązywaniu umów o pracę (w:) Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, red. G. Goździewicz, Toruń 2001;

 2. Praktyka arbitrażu społecznego w zbiorowych sporach pracy w Polsce, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2005, nr 1;

 3. Praktyka arbitrażu społecznego w zbiorowych sporach pracy w Polsce (w:) Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie, red. G. Goździewicz, Lublin 2005;

 4. Problemy wykładni przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2007, nr 4;

 5. Practice of Social Arbitration in Collective Labor Disputes in Poland (1992-2004), (in:) International Arbitration in Specific Countries Commentary Arbitration in Portugal: Overview and Practical Considerations, ADR and the Law. 22nd Edition; American Arbitration Association, United States 2008;

 6. Czas pracy sędziów – zagadnienia problemowe, Monitor Prawa Pracy 2008, nr 5;

 7. Czy sędziowie pracują w zadaniowym czasie pracy, Monitor Prawa Pracy 2009, nr 4;

 8. Doktryna employment-at-will w prawie pracy w Stanach Zjednoczonych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2008, nr 8;

 9. Wpływ prawnej ochrony trwałości stosunków pracy na poziom bezrobocia, zatrudnienia i produktywność przedsiębiorstw w świetle międzynarodowych badań ekonometrycznych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2009, nr 3;

 10. Roszczenia restytucyjne czy odszkodowawcze przysługujące w związku z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę, (w:) Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Warszawa 2010;

 11. Protección universal de la estabilidad de la relación laboral en Europa y en los Estados Unidos,Derecho Laboral y Seguridad Social 23/2012, Argentyna;

 12. Wpływ ochrony trwałości stosunków pracy na bezrobocie i zatrudnienie, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, 2013, nr 3;

 13. Deregulacja a pracownicy sądów i prokuratury, Monitor Prawa Pracy 2014, nr 2,

 14. W kwestii dopuszczalności wypowiedzenia oraz uchylenia regulaminu wynagradzania, Monitor Prawa Pracy 2015, nr 11;

 15. A. Rycak. M. Rycak, Prawo do sądu a terminy na odwołanie od rozwiązania umowy o pracę, Ius Novum 2016 nr 3;

 16. Regulacje prawne zatrudnienia pracowników sądów jako szczególne prawo pracy (w:) L. Florek, red. Powszechne a szczególne prawo pracy, Warszawa 2016; 

 17. A. Rycak, M. Rycak, The Role of Trade Unions in the Implementation and Amendment of the Remuneration Regulations in the Polish Labour Law, in: Trade unions and non-union employee representation in Europe : the current state of play and prospects for the future / ed. Jo Carby-Hall and Magdalena Rycak, C.H. Beck, Warszawa 2016;

 18. Glosa do wyroku SN z 9 maja 2007 r., I PK 256/06, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2016, nr 2, poz. 9;

 19. Prawo do ochrony życia prywatnego oraz czci i dobrego imienia a ujawnienie w treści świadectwa pracy informacji o zwolnieniu dyscyplinarnym pracownika, (w:) Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Księga pamiątkowa Profesora Grzegorza Goździewicza, red. G. Goździewicz, Toruń 2017.


Wygłoszone referaty:

Konferencje krajowe:

 1. „Związkowa reprezentacja uprawnień pracowniczych w rozwiązywaniu umów o pracę” – ogólnopolska konferencja naukowa pt. Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, zorganizowana w Lubostroniu w dniach 31 maja – 2 czerwca 2001 r. przez Katedrę Prawa Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika;

 2. „Praktyka arbitrażu społecznego w zbiorowych sporach pracy w Polsce” – polsko-amerykańska konferencja naukowa pt. Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie, zorganizowana w Lublinie w dniach 8–9 października 2004 r. przez Katedrę Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Katedrę Prawa Amerykańskiego i Porównawczego KUL, Fundację - Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Pennsylvania Bar Association, Labor and Employment Law Section (USA); - koncepcja i organizacja projektu;

 3. „Roszczenia restytucyjne czy odszkodowawcze przysługujące w związku z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę” – ogólnopolska konferencja naukowa pt. Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej. 20–lecie przemian ustrojowych w Polsce, zorganizowana w Toruniu dniach 20–22 września 2009 r. przez Katedrę Prawa Pracy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu;

 4. „Interes pracodawcy przed sądem pracy” – ogólnopolska konferencja naukowa pt. Ochrona interesu pracodawcy w prawie pracy zorganizowana w Warszawie 19 października 2011 r. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych;

 5. „Wynagradzanie pracowników samorządowych” – ogólnopolska konferencja naukowa pt. Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa, 8 maja 2012 r., Uczelnia Łazarskiego w Warszawie;

 6. „Jurysdykcja krajowa w sprawach ze stosunku pracy” – konferencja pt. Transgraniczne stosunki pracy, Warszawa, 29 maja 2012 r., Uczelnia Łazarskiego w Warszawie;

 7. Koncepcja rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przez sądy administracyjne”, ogólnopolska konferencja naukowa pt. Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych – postulowane zmiany proceduralne i systemowe, Warszawa, 19 kwietnia 2013 r., Uczelnia Łazarskiego;

 8. Regulacja ryczałtów za noclegi i diety w transporcie międzynarodowym w układach zbiorowych pracy i regulaminach wynagradzania”, ogólnopolska konferencja naukowa pt. Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24.11.2016 r. w sprawie zwrotu kosztów noclegów kierowcom w zagranicznej podróży służbowej, Warszawa, 17 marca 2017 r., Uczelnia Łazarskiego;

 9. Zabezpieczenie w postaci nakazu zatrudnienia w postępowaniu o przywrócenie do pracy – uwagi de lege ferenda”; XV forum prawników NSZZ Solidarność, Dolina Charlotty, 24 maja 2017;

 10. „Negocjowanie projektu prawnego”, 25.01.2019 r. wykład na konferencji organizowanej przez Puls Biznesu w hotelu Sheraton w Warszawie.

Konferencje międzynarodowe:

 1. „Employment at Will and Dismissal for Cause: American and European approaches to Employee dismissal” – międzynarodowa konferencja naukowa pt. Contemporary Issues In Labor Law: Polish and American Perspectives, Lublin, 20.10.2010 r. zorganizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego, Katedrę Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL, Fundację Instytut na Rzecz Państwa Prawa oraz Pennsylvania Bar Association Labor and Employment Law Section (USA);

 2. „Protección uniwersal de la estabilidad de la relación laboral en Europa y en los Estados Unidos”, Buenos Aires, Argentyna, październik 2012, międzynarodowa konferencja naukowa krajów Ameryki Południowej z zakresu prawa pracy;

 3. „Ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych w prawie procesowym”, Międzynarodowa konferencja naukowa, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, 14-15 maja 2014 r.,

 4. “The employee’s right to respect for private life and correspondence”, Santiago de Compostella, Hiszpania, 5-6.04.2018 r., międzynarodowa konferencja z prawa pracy z przedstawicielami 17 krajów.


 

Korzystanie ze strony internetowej www.rycak.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się