• dr ARTUR Rycak

  ponad 25 lat praktyki sądowej
  w prawie pracy, w tym 13 lat
  orzekania na stanowisku sędziego

 • dr Magdalena Rycak

  ponad 20 lat doświadczenia
  w prawie pracy

Zakres usług

Zakres usług

 • Spory sądowe
 • Kompleksowa obsługa HR
 • Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych 
 • Opinie prawne
 • Szkolenia i warsztaty
 • Układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe i regulaminy
 • Audyty
 • Negocjacje i mediacje
 • Zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść
 • Związki zawodowe, spory zbiorowe
 • Delegowanie pracowników
 • Zatrudnianie cudzoziemców
 • Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, outsourcing pracowników
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona wizerunku
 • Szkolenia prowadzone przez psychologów (m.in. mobbing, wypalenie zawodowe)
 • Polityka antydyskryminacyjna
 • Polityka antymobbingowa
 
Spory sądowe

Reprezentujemy klientów w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych

Zajmujemy się bieżącą obsługą działalności gospodarczej w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wspomagamy działy kadr i HR w bieżącej pracy. Świadczymy pomoc prawną mającą na celu minimalizację ryzyka podejmowanych decyzji gospodarczych.

 

Kompleksowa obsługa HR

Prowadzenie biznesu z dużą liczbą ludzi wymaga wsparcia procesów HR.
Kancelaria w oparciu o doświadczenie jednego z naszych współpracowników świadczy usługi we wszelkich procesach HR dostępnych na rynku.

 

Opinie prawne

Przygotowujemy opinie prawne w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Nasze atuty to:

 • Wieloletnie doświadczenie naukowe naszych prawników.
 • Renoma i autorytet naszych prawników w obszarze prawa pracy.
 • Nasi prawnicy są autorami wielu opiniotwórczych publikacji wydawanych przez największe wydawnictwa prawnicze.

 

Szkolenia z prawa pracy i HR

 

 

Układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe i regulaminy

Zajmujemy się przygotowaniem projektów wszystkich występujących w obrocie prawnym zakładowych i ponadzakładowych źródeł prawa pracy, w tym:

 • układów zbiorowych pracy,
 • porozumień zbiorowych,
 • regulaminów wynagradzana,
 • regulaminów pracy,
 • regulaminów premiowania i nagród,
 • regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • regulaminów zwolnień grupowych.

 

Audyty

Na życzenie klientów prowadzimy audyty bieżącej sytuacji prawnej w zakresie prawa pracy u pracodawców, w szczególności dotyczące zagadnień czasu pracy, wynagrodzeń, regulaminów, itp. Pomagamy zmieniać te obszary praktyki prawa pracy, które wymagają dostosowania do najlepszych standardów prawa pracy.

 

Negocjacje i mediacje

Prowadzimy negocjacje i mediacje we wszelkich czynnościach zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, m.in. w zakresie negocjowania zakładowych źródeł prawa pracy, czy sporów indywidualnych.
Współpracujemy z mediatorami sądowymi i organizacjami zrzeszającymi profesjonalnych mediatorów.

 

Zwolnienia grupowe, zwolnienia indywidualne, programy dobrowolnych odejść

Świadczymy pomoc prawną, przy wsparciu działu HR, w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zwolnień grupowych, zwolnień indywidualnych, zmian warunków pracy i płacy oraz programów dobrowolnych odejść.
Błąd pracodawcy bez profesjonalnej pomocy prawnej przy zwolnieniach grupowych może skutkować poważnymi skutkami finansowymi. Dlatego rekomendujemy, aby w procesach zwolnień grupowych oraz indywidualnych korzystać z porady prawników.

 

Związki zawodowe, spory zbiorowe

Dobre relacje ze związkami zawodowymi oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu to podstawa nowoczesnej organizacji.
Świadczymy pomoc prawną w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym we wszelkich zagadnieniach dotyczących związków zawodowych, organizacji pracodawców i sporów zbiorowych.

 

Delegowanie pracowników

Delegowanie pracowników do pracy w innym kraju Unii Europejskiej to zadanie, które jest obecnie jednym z najaktualniejszych zagadnień i stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców. Przepisy dotyczące delegowania bazujące na dyrektywie 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, to tylko wierzchołek prawnych zawiłości tego tematu. Praktykę da się jednak oswoić z ekspertami naszej Kancelarii. 

 

Zatrudnianie cudzoziemców

Legalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi wymaga spełnienia szeregu warunków, zezwoleń, aktualnych wiz, prowadzenia akt pracowniczych ze szczególną dbałością ze względu na kontrole Państwowej Inspekcji Pracy. Zadbamy o legalność zatrudnienia Państwa pracowników.      

 

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, outsourcing pracowników

W dobie gospodarki rynnowej codzienne procesy gospodarcze prowadzą do wielu transferów kapitału, który prowadzi do przejścia pracowników do nowych pracodawców. Wspomagamy te trudne procesy w celu minimalizacji ryzyka nietrafnych decyzji biznesowych oraz uniknięcia sporów sądowych.
Outsourcing pracowników stał się częścią krajobrazu rynku pracy. Doradzamy jak działać zgodnie z przepisami prawa pracy zatrudniając pracowników tymczasowych.

 

Rady pracowników i przedstawiciele pracowników

Wielu pracodawców ma obowiązek przeprowadzania procedury wyboru rad pracowników oraz prowadzenia konsultacji z radami i przekazywania im wielu różnych informacji zgodnie z ustawą z dnia z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
Kancelaria wspiera te procesy świadcząc pomoc prawną zgodnie z wymogami ww. ustawy.
 

Ochrona danych osobowych

Każdy pracodawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Nasi prawnicy udzielają porad prawnych w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, a także prowadzą szkolenia z tej tematyki.

 
Ochrona wizerunku

W myśl wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 1998 r. I ACa 1044/97, "Zgoda na rozpowszechnienie wizerunku musi być niewątpliwa, zatem osoba jej udzielająca musi mieć pełną świadomość nie tylko formy przedstawienia jej wizerunku, ale także miejsca i czasu publikacji, zestawienia z innymi wizerunkami i towarzyszącego jej komentarza". Jeśli ktoś rozpowszechnia bez zgody nasze zdjęcie i chcemy się temu sprzeciwić, nasi prawnicy wiedzą jak korzystać z ochrony zawartej w prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 

Szkolenia prowadzone przez psychologów (m.in. mobbing, wypalenie zawodowe)

Z naszą Kancelarią współpracują doświadczeni psychologowie, którzy mogą udzielić profesjonalnego wsparcia danej organizacji, czy to pracowników w tych obszarach, które wymagają pomocy psychologicznej. W szczególności dotyczy to zagadnień mobbingu, molestowania, naruszania dóbr osobistych, wypalenia zawodowego, itp.
 

Polityka antydyskryminacyjna

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej przepisy prawa pracy szczegółowo regulują zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Ich nieprzestrzeganie lub niewłaściwe stosowanie może prowadzić do wielu konfliktów w miejscu pracy i sporów sądowych.
Nowoczesna organizacja wprowadza i dba o przestrzeganie skutecznej polityki antydyskryminacyjnej.

 

Polityka antymobbingowa

Przestrzeganie zakazu praktyk mobbingowych w prawie pracy jest podstawą prowadzenia odpowiedzialnego społecznie biznesu.
Przy wsparciu naszych psychologów pomagamy rozpoznać praktyki mobbingowe.
Świadczymy pomoc w zakresie tworzenia polityki antymobbingowej.
Prowadzimy spory sądowe na tle mobbingu.

Korzystanie ze strony internetowej www.rycak.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się