• dr ARTUR Rycak

  ponad 25 lat praktyki sądowej
  w prawie pracy, w tym 13 lat
  orzekania na stanowisku sędziego

 • dr Magdalena Rycak

  ponad 20 lat doświadczenia
  w prawie pracy

Kiedy pracodawca może zawrzeć umowę o pracę na czas określony?

Prawa autorskie zastrzeżone dla RYCAK Kancelaria Prawa Pracy i HR

 

Praktycznie zawsze możliwe jest zawarcie umowy o pracę na czas określony. Z wyjątkami przewidzianymi w przepisach szczególnych, zawarcie umowy o pracę na czas określony jest możliwe na każdym stanowisku. Umowa o pracę na czas określony może być zawarta na pewien okres, w praktyce najczęściej jest to 6 czy 12 miesięcy, maksymalnie jednak do 33 miesięcy. Sama liczba umów na czas określony z tym samym pracodawcą też jest ograniczona – do trzech umów (tzw. reguła 3/33). Czwarta umowa powinna już być zawarta na czas nieokreślony. Reguła 3/33 wiąże również przy zmianie rodzaju pracy. To oznacza, że jeżeli pracownik wykonywał pracę przez np. 12 miesięcy na stanowisku X, a przez kolejne 12 miesięcy na stanowisku Y, okres ten sumuje się do 24 miesięcy i pracownik może dalej pracować na podstawie umowy na czas określony jedynie przez 9 miesięcy. Ewentualne dalsze zatrudnienie powinno już występować na czas nieokreślony.

Reguły 3/33 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

1)  w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2)  w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3)  w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4)  w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

W praktyce do wyłączenia reguły 3/33 dochodzi w przypadku umów na zastępstwo. To oznacza, że jeżeli pracownik jest zatrudniany na zastępstwo, to okres tego zatrudnienia nie jest wliczany do limitu 3/33. Nie ma zatem przeszkód, aby pracownik był zatrudniany na zastępstwo przez np. 24 miesiące, w dalszej kolejności na podstawie umów na czas określony, aż do 33 miesięcy.

Umowa o pracę na czas określony rozwiązuje się samodzielnie w ostatnim dniu wskazanym w umowie. Nie ma obowiązku przedłużania takiej umowy. To czy dojdzie do kontynuacji współpracy zależy od pracodawcy i pracownika. Prawo nie określa minimalnego terminu w jakim trzeba poinformować pracownika o kontynuacji współpracy.

 

autorka odpowiedzi: apl. adw. Nina Bronisz

Korzystanie ze strony internetowej www.rycak.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się