• dr ARTUR Rycak

  ponad 20 lat praktyki sądowej
  w prawie pracy, w tym 13 lat
  orzekania na stanowisku sędziego

 • dr Magdalena Rycak

  blisko 20 lat doświadczenia
  w prawie pracy

2017-06-09
Kategoria:   kategoria 1

Pod patronatem honorowym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy, w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskiego w Warszawie odbyła się Konferencja, której tematem przwodnim była "Ochrona życia rodzinnego". 

Moderatorem Konferencji oraz jedną z prelegentek była dr Magdalena Rycak. 

Przedstawiciele nauki i praktyki obalali stereotypy, zwracali iuwagę na równy podział ról w rodzinie i wąną rolę zarówno matki jak i ojca w wychowaniu dzieci. Macierzyństwo i tacierzyństwo od lat korzysta z ochrony zarówno w przepisach międzynarodowych, unijnych jak i krajowych.

W programie Konferencji swoje wystąpienia mieli także: 

 • dr hab. Monika Latos-Miłkowska (UW) „Urlopy związane z rodzicielstwem – tendencje zmian w ustawodawstwie pracy”
 • prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie) „Wpływ stylu i kultury zarządzania na życie osobiste i rodzinne pracowników”
 • prof. dr hab. Monika Tomaszewska (UG) „Zasada niedyskryminacji w świetle ochrony życia rodzinnego w prawie pracy”
 • dr Katarzyna Orlak (Stowarzyszenie Zdrowa Praca) „Interferencja praca-dom w kontekście stresu zawodowego i zdrowia”
 • dr hab. Krzysztof Walczak (UW) „Wynagradzanie pracowników – opiekunów dzieci a zasady wynagradzania”
 •  dr Ewa Staszewska (UŁ) „Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych realizujących funkcje rodzicielskie"
 • dr hab. Monika Gładoch (UKSW) „ Świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz pracowników rodziców”
 • dr hab. Tomasz Duraj „Uprawnienia związane z rodzicielstwem niepracowników”
 • dr Katarzyna Roszewska (UKSW) „Ochrona życia rodzinnego pracownika będącego opiekunem osoby z niepełnosprawnością”
 •  dr Barbara Godlewska-Bujok (UW) „100 lat doświadczeń - aktualność koncepcji uprawnień rodzicielskich w polskim prawie pracy”
 • dr Artur Rycak (kancelaria Raczkowski Paruch) „Ochrona trwałości stosunku pracy a ochrona życia rodzinnego pracownika”
 • mgr Agata Pawłowska-Lis (GIP) „Wyniki kontroli PIP na temat stanu przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem”
 • mgr Agnieszka Smoder (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych) „Zatrudnienie przyjazne rodzinie – szanse i wyzwania”

http://www.cpsdialog.gov.pl/nasze-konferencje/807-06-06-2017-konf

Korzystanie ze strony internetowej www.rycak.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się