2018-04-09
Kategoria:   kategoria 1

Monitoring w projekcie zmian do Kodeksu pracy

Do tej pory nie było jasne jak monitorować zakład pracy, gdzie mogą a gdzie nie mogą być umieszczane kamery aby nie narażać pracowników na stres, a jednocześnie zapewnić im bezpieczeństwo. W najblizszym czasie Kodeks pracy zostanie znowelizowany. Zmiany pod kątem stosowania monitoringu przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Są tam m.in. zmiany Kodeksu pracy (projekt z dnia 28 marca 2018 r.). Celem projektu jest dostosowanie przepisów krajowych do RODO czyli do unijnego rozporządzenia o ochronie danych. 

W projekcie Kp proponuje się, by przepisy dotyczące monitoringu normowały przesłanki, których wystąpienie umożliwi pracodawcy jego wprowadzenie oraz obowiązki informacyjne pracodawcy z tym związane. W przypadku monitoringu wizyjnego do przesłanek należeć będzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Z kolei do obowiązków informacyjnych pracodawcy będzie należało poinformowanie pracowników o wprowadzeniu monitoringu nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem, jak również przekazanie każdemu nowemu pracownikowi informacji o celu, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu, przed dopuszczeniem go do pracy.

Podstawowymi aktami wewnątrzzakładowymi normującymi zasady w tym cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu, pracodawca będzie ustalał w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

EPR

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rycak.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się