2018-03-13
Kategoria:   kategoria 1

Równość płci w policji też obowiązuje - wyrok TSUE

W wyroku z dnia 18 października 2017 r., w sprawie C‑409/16 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (radę stanu, Grecja) w postępowaniu Ypourgos Esoterikon, przeciwko Marii-Eleni Kalliri, Trybunał Sprawiedliwości stwierdził charakter dyskryminacyjny przepisów dopuszczających do zatrudnienia w policji.

Obowiązującą w Unii Europejksiej zasadą jest równe traktowanie kobiet i mężczyzn w zakresie dostepu do zatrudnienia. Sporne uregulowanie dotyczyło w sposób identyczny, bez względu na płeć, osób kandydujacych w konkursie do szkoły policyjnej. W ten sposób mogło dojść do dyskryminacji pośredniej, która jest czasem dopuszczalna w niektórych sytuacjach gdy jest usprawiedliwiona nadrzędnym celem, ale nie w tym wypadku. Rząd grecki uzasadniał stawiany wymóg koniecznością skutecznego wykonywania zadań przez policję, co jednak nie spotkało się z aprobatą Trybunału.   

Ostatecznie Trybunał uznał, że dyrektywę Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy, zmienioną dyrektywą 2002/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r., należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, uzależniającemu dopuszczenie kandydatów do konkursu wstępnego do szkoły policyjnej tego państwa członkowskiego – bez względu na ich płeć – od wymogu minimalnego wzrostu 1,70 m, gdy takie uregulowanie jest niekorzystne dla znacznie wyższej liczby osób płci żeńskiej w porównaniu z osobami płci męskiej i gdy wspomniane uregulowanie nie wydaje się być właściwe i niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego przez nie zgodnego z prawem celu, co powinien ustalić sąd odsyłający.

EPR

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rycak.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się