• dr ARTUR Rycak

  ponad 20 lat praktyki sądowej
  w prawie pracy, w tym 13 lat
  orzekania na stanowisku sędziego

 • dr Magdalena Rycak

  blisko 20 lat doświadczenia
  w prawie pracy

2017-09-06
Kategoria:   kategoria 1

W sprawie, która toczyła się przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie chodziło o pozyskanie przy udziale prywatnego detektywa szczegółowych informacji dotyczących życia powoda (przeciwnika procesowego), wkraczających w sferę jego życia prywatnego i stanu rodzinnego. Zlecenie miało na celu ustalenie z kim powód mieszka i na jakich zasadach, jaki tryb życia prowadzi, a nawet na co mógł wydać środki pieniężne pochodzące z odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Sąd Apelacyjny brał pod uwagę, czy przy wykonywania zlecenia mogło dojść do naruszenia dóbr osobistych powoda. Ostatecznie Sąd uznał, że zlecenie detektywowi takiej inwigilacji, a następnie upublicznienie przed sądem raportu z wywiadu detektywa, jest niedopuszczalne i narusza dobra osobiste. Z tego tytułu zasądził na rzecz powoda od pozwanego zadośćuczynienie w kwocie 20.000 zł.

Sąd Apelacyjny uznał, że nie można aprobować sytuacji, gdy w celu zwalczania przeciwnika procesowego w sprawie cywilnej zleca się przeprowadzenie jego inwigilacji przez detektywa (poprzez obserwację z ukrycia, śledzenie, filmowanie, nagrywanie rozmów z sąsiadami i innymi osobami), a następnie wykorzystuje się w ten sposób uzyskane informacje, niezwiązane z toczącą się sprawą sądową, dotyczące sfery życia prywatnego i rodzinnego, jako dowód w sprawie. W ocenie Sądu Apelacyjnego, nie stanowiło to dopuszczalnego przejawu realizacji prawa do obrony i w szerszym rozumieniu - prawa do sądu, określonego w art. 45 Konstytucji RP.

Treść wyroku - sygn. akt VI ACa 1870/15 - dostępna jest na portalu orzeczeń

EPR

Korzystanie ze strony internetowej www.rycak.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się